REMAPPING EUROPE YARATICI REMIX VİDEOLARI GÖSTERİMİ

5 Haziran 2013 Çarşamba, 12:00 (Türkiye’den videolar)
6 Haziran 2013 Perşembe, 18:00 
(Uluslararası videolar)
SALT Beyoğlu

Remapping Europe projesi İspanya, Polonya, Türkiye ve İngiltere’de göç olgusuyla yaşayan ve bu konuya duyarlı olan genç multimedya yaratıcılarını ve sanatçıları her nesilden geniş kitlelerle bir araya getirmeyi, Avrupa ve çevresine dair kapsayıcı bir kültürel uygulamaya ve yeni bir algıya katkıda bulunmayı amaçlayan araştırmacı bir sanat projesidir. Proje kapsamında, genişletilmiş (expanded) eğitim için yeni yöntemler yaratmaya yönelik çalışmalar, medya yaratıcıları ve sanatçılar için atölyeler, herkesin kullanımına açık bir medya koleksiyonu, bir araştırma yayını ve bir seminer yer almaktadır.

Remapping Europe, gençler ile çalışan, belgesel ve diğer medya yapımlarını destekleyen bağımsız kültürel kuruluşların oluşturduğu uluslararası bir ortaklık ağı olan Doc Next Network’ün projesidir; Türkiye ortağı MODE İstanbul’dur. Doc Next, gerçekleştirdiği çalışmalarla ‘belgesel’i yeniden tanımlarken, geleneksel medya ile katılımcı ve özgür bir kültür anlayışı arasında köprü kurar. Remapping Europe aktivitelerinin temel prensibi de, önceden yaratılmış ve çeşitli arşivlerde yer alan görsel-işitsel materyallerin bir araya getirilerek ve “karıştırılarak” yeni medya yapıtlarının ortaya konması anlamına gelen “re-mix” metoduna ve özgür kültür bilincine dayalıdır. Bu metodu kullanarak hedeflenen, Avrupa ve çevresindeki toplumlarda yaşayan göçmenlere dair varolan baskın imgeleri ve anlatıları yeni bir belgesel anlatısı çerçevesinden bakarak gözden geçirmek, araştırmak,  değerlendirmek ve sonuçta Avrupa’yı görsel, coğrafi ve zihinsel olarak yeniden tasarlamak ve hayal etmektir. Bu proje ortak kültürel mirasımıza katkıda bulunmak ve kolektif hafızamızda geleceğe yönelik bir referans noktası oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Remapping Europe projesi kapsamında Türkiye dahil farklı ülkelerde düzenlenen Yaratıcı Remix Atölyeleri’nde hazırlanan videolardan derlemeler Documentarist 2013 kapsamında seyircilerle buluşacak. 5 Haziran günü saat 12:00’de yapılacak gösterimde İstanbul’daki atölyede tamamlanan tüm remix çalışmaları yer alacak; 6 Haziran günü saat 18:00’de ise İstanbul, Sevilla ve Varşova’daki atölyelerde tamamlanan remix çalışmalarından bir seçki gösterilecek. Her iki gösterim arkasından videoların yaratıcılarıyla bir söyleşi yapılacak.

Türkiye’den Remix Videoları

Ayrılık, Pınar İdil Yakut, 2:29
Ayrılık, göç etmenin kişide yarattığı heyecan ve korkunun yanı sıra, geride bıraktığı insanlarla haberleşmesini ve onları hayatında tutma çabasını ele alan bir çalışma.

Ben Dağdan Korkarım Nedense, Emine Seda Kayım, 4:33
Kastamonu’nun bir köyünden göçerek 60’larda İstanbul’a yerleşen Fadime Kayım, Okmeydanı’nda işgal ettiği arazi üzerine inşa ettiği “apartman-kondu”da yaşamaktadır. Fadime’nin işgal hikayesi alışıldık mağduriyet hikayelerine benzemez.

Bugün Burada Yarın Amerika’da, Farhad Eivazi, 4:57
Bu çalışma iki Afgan mültecinin Birleşmiş Milletler vasıtasıyla Amerika’ya yerleşmeden bir gün önceki hislerini belgeler.

Cinnet, Osman Yüksel Bayram, 5:00
“Cinnet (Insanity)”, zorla yerinden edilen bir milletin benzer bir uygulamayı başka bir millete yaşatması sonucu ortaya çıkan bir durumun tahlili.

Ekmekle Güller, Güllerle Ekmek, Handan Kaygusuz, 3:53
Her yıl Arap kökenli mevsimlik işçi aileler traktörlerle Urfa’dan Eskişehir’e bir yolculuğa başlıyorlar ve yaklaşık 2500 çadırın bulunduğu bölgede yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Bu göçün en ağır yükünü kadın ve çocuklar çekiyor. Bu işçiler Handan Kaygusuz’a yıllar önce göçün ağır yükünün altında ezilmiş kendi ailesini hatırlatıyor. Kaygusuz bu perspektifle kadınların yaşadıklarına odaklanıyor.

Göç Haritası, Süleyman Şahin, 5:00
“Göç Haritası”, sürgünlere tanıklık etmiş bir tahta valiz ve içindeki haritalar aracılığıyla, olayların üçüncü kuşağı tarafından anımsamasının ve algılanmasının hikayesi.

Gurbet Kenti, Mehmet Sami, 3:18
Korkmadan yürümek,  dimdik durmak ayakta ve devam etmek. Bir yolu olduğunu bilmek, ama bütün yollardan bir haber yürümek. Dünyanın gailesine aldanmadan, sırtlanıp bavulunu yollara koyulmak, sonrada neden kayboldum diye sormak…

Konup Göçer, Hülya Mete, 2:46
Bu video, Beyoğlu üzerinden göçü anlatıyor, özellikle göçün döngüselliği vurgulayarak şehirdeki yer değiştirme politikasını sorguluyor.

Mobil İç Huzur, Ayşe Aybüke Samast, 5:33
Değişim ve yer değiştirme süreçlerinde aynılaşan bireylerin kendilerini kurmalarını sağlayacak referansların ölçeğinin küçüldüğü fikriyle “Mobil İç Huzur” tanımlaması yapılmış ve insanlardan kendi huzur deneyimlerini kaydedip online platformda paylaşmaları istenmiştir. Gelen videolar bu çalışmanın bir parçası olmuştur.

Nasıl Göçmek İstersiniz?, Fatih Bilgin, 3:38
Bu çalışma göç için hazırlanmış hayali bir kamu spotudur.

Portmanteau, Hande Zerkin, 4:25
Bavul hazırlamak, yolculuk etmek güzel şey. Tabii eğer tatile çıkıyorsan…

Saraç, Memduh Can Tanyeli, 10:52
“Saraç”, Türkiye’nin son deri işçilerinden ve saraçlarından biri olan Ethem Turan Saraçlar’ın hayat hikayesini torununun gözünden anlatıyor.

Sessiz Gezi 89, Enes Uysal, 5:48
“Sessiz Gezi 89”, Zivkov döneminde Bulgaristan’da yaşanan göç hakkındadır. Bu göçe sebep olan “İsim Değişikliği Kanunu” bu videonun altyapısını oluşturmaktadır. Videonun konusu bu değişiklik ve kimlik meselesi üzerinden ilerlemektedir.

Tarlabaşı’nı Nasıl Bilirsiniz?, Melis Göker, 5:21
Bu remix çalışması Tarlabaşı’nda bugün yaşanan zorunlu tahliyelerin bir tarihi arka planı olduğunu gösterir ve 1950’lerde gayrimüslimlerin Tarlabaşı’nı terk etmek zorunda bırakılmasından itibaren Tarlabaşı’ndaki göçün hikayesini anlatarak esas sebebin ekonomik olduğunu ortaya koyar.

Yu-gos-lav-ya, Şahika Karatepe, 3:35
Bu çalışma, 1960 yılında Tito iktidarı zamanında Yugoslavya’dan göç eden bir ailenin hikayesini merkeze alarak Balkanlar’ın içinde bulunduğu kaosu bulunmuş görüntüler üzerinden anlatır.

Zalımlar Kenti, Mehmet Sami, 3:04
Toplumun içinden birileri bir diğerlerini zevk sofralarına kahkaha mezesi yapmaktan çekinmiyor. Mehmet Sami “Zalım City (Zalımlar Kenti)” çalışması ile bu toplumsal normu sorguluyor.

Zorunlu Göç, Gülten Okçuoğlu, 3:01
1990’lı yıllarda bir milyon beş yüz bin Kürt yaşadıkları köylerin yakılmasıyla zorunlu göçe maruz kalışını, olaylara tanıklık eden Gülten Okçuoğlu’nun bakış açışından irdeler.