Para harcamadan film yapmak remix videolar ile mümkün

Sanat alanları içinde maddi olumsuzluklardan en çok nasibini alan sinemayı, aynen şarkılar gibi değiştirip renklendiren remix video kültürü, Türkiye’de de yavaş yavaş kendine yer bulmaya başladı. Sanatçılar bu sayede az maaliyet ve kısa zaman ile rengarenk ürünler yaratmanın yanında, özgün bir dil oluşturup derdini de anlatıyor.

İşin uzmanlarına göre; arşiv(buluntu) görüntülerin yeni bir amaç için tekrar kurgulanmasına remix video deniyor. Varolan videoların anlamlarını değiştirip onlara yeni anlamlar yükleyen bu alan, sinemada belgesel ve kurmacanın dışında bir kapsam oluşturuyor.

Remix videolar, filmlerden, haberlerden, reklamlardan ya da amatör çekimlerden alınabiliyor. Bu açıdan, malzemesi bol, zihni açık ve çağın peşi sıra oldukça dinamik. Amacı ise, kodlarla oynayıp insanları şaşırtmak.

Sinema ile bir hayli haşır neşir yaşamlarında “Neyi anlatacağına karar verdikten, amacını belirledikten sonra en önemli olan da nasıl anlatacağın” diyerek, Türkiye’de yeni yeni bilinmeye başlayan remix videoları We Re Mix kapsamında üreten Hande Zerkin ve Fatih Bilgin neden bu yolu seçtiklerine ise şu yanıtı veriyorlar:

HİKAYE GÖRÜNTÜNÜN ARDINDA Remix metoduyla çalışmaya başladıktan sonra, anlatmak istediğimiz hikâyeleri anlatırken insanlara daha kolay ulaşabildiğimizi fark ettik. Çünkü hikâyelerim için görüntü seçerken nokta atışı yapabiliyoruz. İşte bu görüntü hikayenin başlangıcına, bu görüntü de finaline uygun diyebiliyoruz.

Hikayeleri görüntüleri seçtikten sonra da yazabiliyoruz. Tabii ki öncesinde ne yapacağımızla ilgili bir fikrimiz var ama görüntüleri seçip izledikten sonra hikâye yaratmak daha uygun bir yöntem olabiliyor. Remix ile çalışmaya başladıktan sonra, insanlara hikâyelerini daha iyi anlatabildiğimizi fark ettik.

 SINIFSAL BİR YARATICILIĞIN ÜRÜNÜ Remix tekniğini, diğer film tekniklerinden ayrıran en önemli özellik, onun sınıfsal bir yaratıcılığın ürünü olmasıdır. Çünkü remix, film yapmak üzerinden kendini ifade etmeye çalışan herkese neredeyse hiç bütçe gerektirmeyen bir olanak sunuyor. Kameralar, ışıklar, mikrofonlar, çekim ekibi, çekim mekanı gibi çoğaltabileceğimiz bir çok sermaye gerektiren bileşenler remixte yoktur. Bu videocuya hem sosyal hem de maddi bir özgürlük veriyor.

Bu bağımsızlık hali sanatçının düşlediği esere en kısa yoldan ulaşabilmesini sağlıyor. Bu durum, sanat eserini daha özgür kılarken sanatçıya da kendi(karşı) hegemonyasını oluşturmada sermayeden alamayacağı bir gücü veriyor.

İYİ REMİX-KÖTÜ REMİX Remixin olmazsa olmazı ise fikirdir. Buluntu verilerin yeniden kurgulanması esnasında yaşanılan en büyük sorun fikirsizliktir. Çünkü önemli olan bulduğun görüntü değildir. Eğer remix gücünü, kullandığı görüntüden ya da sesten almaya çalışıyorsa bu kötü bir remix olur. İyi remix ise, tek başına değersiz fakat kurgulanınca yeni anlamı dolayımıyla değer kazanan sanatsal bir ifadeden oluşur. Sonuçta hepimiz film(kurgu) yaparken duyguları örgütlüyoruz. Bu anlamda kurgu bana gen haritası gibi geliyor. Hepsinin içinde aynı şey olsa da sıralanımı ve dominant özellikleri ona biricik olan niteliğini kazandırıyor. Kurgucu olarak yaptığımız normal işlerde de remixten kazandığımız bu çağrışımsal sürerliliği olabildiğince kullanıyoruz. Bu da daha deneysel işlerde ifade gücü sağlıyor.

ŞİİRSEL ADALET DUYGUSU Aslında sıradan şeyleri sıradışı bir şekilde ele alıyoruz. Bunun içinde doğaçlamanın hakkaniyeti ve şiirsel adaletin serinliği var. Bunun içinde bireysel direniş fikirlerinin tarihi ve karşı- hegemonyanın hayalperestleri var. Bunun içinde diğer filmlerin verileri fakat onlarda olmayan yeni anlamlar var. Remixte yeni nesilin ihtiyaç duyduğu fakat kendi yapmadan ulaşamayacağı estetik bir anlambilim var. Bu yöntemle ana akım olan her şey, ona karşı etkili bir silah olarak kullanılabilir.

Sanat eserini özgür kıldığı gibi, sinema sanatçısını da mecburiyetlerini biraz olsun hafifletip yeni bir görsel algı yaratan remix videolara buradan göz atabilirsiniz. (ZETE)

http://zete.com/para-harcamadan-da-film-yapmak-remix-videolar-ile-mumkun/