Cevher from Hande Zerkin on Vimeo.

Tarihi Çuhacı Han’da çoğunluğu Ermeni olan kuyumcu ustaları yüzyıllardır çıraklık sitemi içerisinde yerleşmişlerdir. Giderek azalsa da bugün de devam eden bu system, sadece han sınırlarında geçerli mesleki bir eğitimin ötesinde nesilden nesile aktarılan değerli bir töz içerir. Filme konu olan usta, kalfa ve çıraklar aktarılması zor olan bu cevheri kendi bakış açılarıyla anlatmaya çalışıyorlar.

The jewelry craftsmanship masters majority of which are Armenians have been raised under the apprenticeship system for centuries in historical Çuhacı Han, Istanbul. Although this apprenticeship system is gradually dying, it survives to our day and has a precious essence that is beyond a Çuhacı Han specific jewelry making know how. The masters, the assistants and the apprentices interviewed in the film attempt to describe this hard to describe essence from their own perspectives.

Advertisements