Video-filmlerin yapı taşı olan sesler ve görüntüler, seyircide planlanmış bir etkiyi gerçekleştirmek üzere kurgulanır. Film bittiğinde tüketilerek çöp olan olan, kurgulardır. Sesler ve görüntülerin yeniden kurgulanması onların ikinci hayatı ve döngülerinin başlangıcıdır. Önceden izlenilmiş olanın hafızası, o yeniden kurgulandığında, seyircide anlamın döngüsünü başlatır. Buluntu videoların yeniden kurgulanmasıyla yapılan “remix” görsel ve işitsel malzemeyi yeniden kullanıma açıyor.

Her katılımcının 1-5 dakika arası uzunlukta remix video yapması hedeflenir. Video içerikleri temaya uygunluk ve katılımcının yönelimiyle belirlenir. Katılımcı sayısı ve videoların uzunluğuyla alakalı olarak tüm videolardan oluşan 20-40 dakikalık toplu gösterime uygun bir çıktı hedeflenir. Videolar İyi Tasarım sergisinde gösterilecektir.

Katılımcı sayısı 10-15 kişiyle sınırlıdır.
Katılımcılar atölyeye laptop bilgisayarları ile katılmalıdır.
Atölyeye katılmak isteyenlerin kısa motivasyon yazısı (atölyeye katılmayı isteme nedeni) ve önceki video çalışmalarından oluşan iki linki handezerkin@gmail.com’a göndermeleri gerekmektedir.

Son Başvuru: 2 Ekim 2019